Saldbit

OFERUJEMU PAŃSTWU:

  • Prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Prowadzenie ewidencji przychodów ryczałtowych.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  • Sporządzanie okresowych deklaracji VAT.
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla osób prawnych CIT.
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla osób fizycznych PIT.
  • Reprezentowanie przed US w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
  • Obsługę kontroli podatkowych w biurze rachunkowym, bez udziału klienta.

 


Informacja na temat ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym Saldbit s.c.:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych jednocześnie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych w związku naszymi usługami. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Saldbit s.c., pod adresem: ul.Myśliwska 11, 05-340 Kołbiel. Kontakt z osobą odpowiedzialną za komunikację w sprawie danych osobowych można uzyskać pod adresem biuro(at)saldbit.pl i nr. tel. 25 757 32 66. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji naszych usług oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Spółki. Pani/Pana osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Wyjątek stanowią sytuacje, jeżeli takie przekazanie realizowane jest na Pani/Pana życzenie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

>>> LINK do Polityki prywatności Saldbit.pl <<<


 

Praca:

Biuro Rachunkowe Saldbit prowadzi nabór pracowników z doświadczeniem w rachunkowości i ze znajomością oprogramowania Raks SQL (wersja Windows). Dołącz do naszego zespołu! CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
biuro(at)saldbit.pl